Her er spørsmålene Siv Jensen må svare på

– Det er viktig å stille spørsmål rundt konstitusjonelle, uavklarte ting, mener Høyres mann i Kontrollkomiteen på Stortinget. Nå sender Stortinget flere spørsmål til finansminister Siv Jensen (Frp).

Publisert Publisert

MÅ SVARE: Finansminister Siv Jensen må svare på en rekke spørsmål i saken om SSB-direktøren Christine Meyers avgang. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

 • Anders Haga
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Klokken 14 i dag møttes Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget for å diskutere hvordan de skulle følge opp Christine Meyer-saken. Den avgåtte SSB-direktøren har som kjent anklaget Finansdepartementet for å ha blandet seg inn og prøvd å detaljstyre omorganiseringen hun holdt på å gjennomføre i byrået, noe finansminister Siv Jensen (Frp) avviser.

– Vi må bare få klarhet i hva som har skjedd, sier Torgeir Knag Fylkesnes, som er SVs representant i komiteen.

Spørsmålene

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sender nå et skriv med seks spørsmål som Siv Jensen må besvare. Spørsmålene er som følger:

 1. Komiteen viser til viser til Dagsnytt 18 den 13. november 2017 og VG 13. november 2017, der Siv Jensen bekrefter at det har funnet sted telefonsamtaler med ekspedisjonssjef Amund Holmsen og Christine Meyer. Hva var formålet med disse samtalene, og hva ble formidlet til Meyer? Var stillingen til Erling Holmøy og/eller andre navngitte ansatte i SSB del av disse samtalene?
 2. Har departementet på noe tidspunkt vært kjent med, stilt seg bak og/eller gitt retningslinjer for omorganiseringsprosessen i SSB? Hvis ja; har det vært sendt signaler og gitt tilbakemeldinger underveis? Komiteen ber i så fall om å få oversendt all relevant dokumentasjon.
 3. I intervju med Aftenposten 10. november 2017 opplyste direktør Meyer at «hun hadde fått munnkurv av Jensen om egne forslag for å roe ned konflikten». Har departementet forsøkt å påvirke direktør Meyers muligheter til å uttale seg om omorganiseringen de siste ukene?
 4. På hvilket tidspunkt ble denne saken drøftet i regjeringskollegiet og/eller med Statsministerens kontor?
 5. Finansministerens uttrykte mistillit til SSBs direktør ble etterfulgt av direktørens avgang etter få dager. Er det finansministerens oppfatning at en SSB-direktør er avhengig av finansministerens tillit for å kunne være i sin stilling?
 6. I oppslag i Klassekampen tirsdag 14. november 2017 uttaler professor Geir Woxholth ved det juridiske fakultet i Oslo at selv om SSB benevnes som uavhengig er det «ikke til hinder for instrukser. Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret». Hva er departementets vurdering av hvilken instruksjonsadgang som foreligger?

DISKUTERER AVGANG: Parlamentarisk leder Trond Helleland i Høyre sammen med Svein Harberg i Kontrollkomiteen. Harberg vil ha svar på flere spørsmål rundt Christine Meyers avgang. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Må avklare

Tirsdag formiddag hadde gruppestyret til Høyre på Stortinget et møte hvor de blant annet diskuterte saken som har oppstått i kjølvannet av Christine Meyers avgang som SSB-direktør. Parlamentarisk leder Trond Helleland (H) henviser til partiets mann i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Svein Harberg.

– Vi har ikke noe å diskutere foreløpig, men generelt mener jeg at det å stille spørsmål rundt konstitusjonelle, uavklarte ting, det er noe vi gjør.

– Hva kan være konstitusjonelt uavklart i denne saken?

– Dette om det har vært telefoner fra den politiske ledelsen, hvem har gjennomført dem, hva har de sagt. Det er viktig for alle parter å få avklart ting når slike uklarheter og uenigheter kommer for dagen.

– Ikke feil med gjennomgang

Han er dermed den andre Høyre-politikeren som har støttet en gjennomgang av saken i BT. I gårsdagens avis kommenterte justispolitisk talsmann Peter Christian Frølich (H) saken på følgende måte:

– Nå ser det ut til at det blir en runde i Stortinget, og det kan aldri være feil på noen som helst måte. Det kan være forståelig at det er et ønske om dette.

SVs mann i Kontrollkomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, er mest opptatt av om det har funnet sted politisk påvirkning i aken.

– Kjernespørsmålet er om departementet har blandet seg inn i de indre prosessene i SSB, i personalpolitikken, og pekt på enkeltforskere. Da har de gått langt over grensene for hvordan et departement kan involvere seg i uavhengige statistikkbyrå.

VIL HA SVAR: Torgeir Knag Fylkesnes i SV fremmer en rekke spørsmål som skal sendes til Finansdepartementet i forbindelse med avgangen til Christine Meyer i SSB. Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Må være uavhengig

Fylkesnes sier det må avklares om dette har skjedd, og hvorvidt finansminister Siv Jensen har vært involvert. Han mener det er alvorlig dersom slik innblanding har forekommet.

– Alle land har statistikkbyråer. De har en viktig funksjon for hvordan alt fra børser og kredittsystemer fungerer, til hvordan finansene planlegges. Det er svært viktig at disse har en klar uavhengighet fra det politiske, og ikke kan bli brukt eller manipulert.

SV-politikeren overraskes ikke over støtten fra Høyre, og mener det er normalt at de er enige i slike ting.

– Det er i alles interesse å få en avklaring på disse spørsmålene, slik at ikke noe henger i luften.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Nå skal Høyre diskutere Meyer-saken

 2. Jensen om Meyer: – Jeg måtte trekke i nødbremsen

 3. Jussprofessor: – Siv Jensen har gått over streken

 4. Meyer går av som SSB-sjef

 1. Christine Meyer
 2. Kontroll- og konstitusjonskomiteen
 3. Stortinget
 4. Trond Helleland
 5. Peter Christian Frølich