- Mot varig Sellafield-løsning

Statens strålevern er overbevist om at det går mot en varig løs-ning på utslippene av Techneti-um-99 fra Sellafield-anlegget.