Nei-siden frem i ny EU-måling

Hver andre velger ville stemt nei dersom det var EU-avstemning i dag. Vet-ikke gruppen er på sitt laveste siden 2002.