Forlenget konsesjon for gasskraftverk på Skogn

Industrikraft Midt-Norge har fått forlenget tillatelsen til å bygge gasskraftverk på Skogn i Nord-Trøndelag. Driftsstart er satt til senest 1. januar 2012.