169 hjorter felt i Bergen

Utbyttet av årets hjortejakt i Bergen gikk ned sammenliknet med i fjor. I alt ble det skutt 169 hjort i år - en mindre enn i fjor.