Høyesterett utsetter kjennelse i automatsaken

Høyesterett besluttet mandag å utsette behandlingen av Norsk Tippings monopol på drift av spilleautomater i påvente av EFTA-domstolens kjennelse i saken.