Liten vits i å klage til Kongen

Kongen, det vil seie regjeringa i statsråd på Slottet, er klageinstans for vedtak i departementa. Men den som trur at det er bryet verd å klage til Kongen, må tru om igjen.