Posten-kjøp kan havne hos Konkurransetilsynet

Posten Norge kjøper konkurrenten HSD Transport for 55 millioner kroner - om Konkurransetilsynet gir statsbedriften lov.