Lov kan gjøre det lettere for lesbiske å få barn

Innen et halvt år vil regjeringen sende sitt forslag til ny ekteskapslov ut på høring. Lesbisk rett til assistert befruktning kan bli en del av loven.