Milliondryss til kommunane

Skatteinngangen slår alle rekordar. I år får kommunane 2,5 milliardar kroner meir enn det regjeringa rekna med for berre ein månad sidan.