Blir isolert uten tolk

Christine Hegerstrøm er en av fire døve studenter i Bergen som ikke får tolk. Konsekvensen er at hun isolerer seg foran datamaskinen.