Mot rekordvekst i befolkningen

Mange fødsler, få døde og økt innvandring kan gjøre 2006 til et rekordår på befolkningsstatistikken.