Bjarne Mikalsen bor rett nede i bakken mellom ridesenteret og vannkanten og kikker opp på et stadig voksende fjell av hestemøkk.

For ett pr. siden fikk han analysert vannprøver fra brønnen sin, som ligger like i løypen fra avsig fra møkkadungen. Prøven viste flust av E.coli-bakterier.

Han er bekymret, og skjønner ikke at det kan være lov å drive slik.

Det er det ikke heller, ifølge kommunen. Fungerende landbrukssjef, Tone Bøyum, sier ridesenteret fikk krav om møkkabinge da stallen ble godkjent i 1998.

Makt bak kravet

Etter åtte år setter kommunen makt bak kravet om at det skal bygges en møkkabinge. Er ikke den på plass innen 1. desember må eieren, James Conway, ut med en mulkt på 500 kroner dagen ifølge fagansvarlig for byggesaker i Askøy, Martin Vangdal.

Conway sier møkkabingen skal bygges, og møkkadungen fjernes.

I går var kommunens folk på befaring for å se på forholdene.

Ikke drikkevannskilde

Seksjonssjef Arne Dale ved avdeling for miljørettet helsevern i Askøy kommune sier at Hopsvannet/Strømsvannet ikke lenger er definert som offentlig drikkevannskilde. De aller fleste beboerne i området rundt vannet er nå tilknyttet andre forsyningsskildrer.

Han sier at dette er vanskelige problemstillinger å forholde seg til.

– Vi har ikke noe godt lovverk for

hvordan slike saker skal turneres når det ikke er snakk om offentlig godkjente vannkilder. Derfor er vi ofte henvist til vurdering og skjønn, sier han.