Borgarting: – Stripping er kunst

En strippebar i Oslo ville ha momsfritak for sine billettinntekter med bakgrunn i at stripping er kunst, og fikk medhold i tingretten. Borgarting lagmannsrett er enig.