Frps sentralstyre lot nåde gå for rett

Det ble ikke noe av det varslede mannefallet i Frps bystyregruppe i Bergen. Sentralstyret nøyde seg med å suspendere to av de seks fylkesstyret ville fjerne.