Streiker ikke på samefolkets dag

I samiske områder er reaksjonene sterke på at Utdanningsforbundet bruker Samefolkets dag til lærerstreik. Ved Sirma skole i Tana valgte lærerne bort streiken.