Oslo stikker av med varetektsplassene

Justisminister Odd Einar Dørum setter i gang strakstiltak for å øke antallet varetektsplasser i norske fengsler. Men av 78 nye plasser på landsbasis, blir Bergen avspist med seks.