Forslag om mer penger til uskyldig varetektsinnsatte

Justisdepartementet vil innføre standardsatser for hvor mye staten skal betale i oppreisning til ofre etter politi- og rettstabber.