Innvandring fører ikke til kriminalitet

EU-kommisjonen slår fast at innvandring ikke skaper kriminalitet. Derimot mener kommisjonen at land som Norge skaper kriminelle utlendinger.