Mest eksport frå vest

Kvar tredje «eksportkrone» i landet blir tent på Vestlandet. Hordaland er største eksportfylket. Målt etter folketal er eksportverdien størst frå Sogn og Fjordane.