Færre fylkesmenn, men opptil 50 valgdistrikter

Erna Solberg ser for seg at vi i fremtiden velger stortingsrepresentanter fra opptil 50 kretser - mot 19 i dag. Antallet fylkesmenn bør derimot reduseres.