Må svare for ny kritikk

Næringsdepartementet fråveik sine eigne vilkår då SND Invest vart selt hausten 2003. Det innebar forskjellsbehandling av dei interessentane som kniva om kjøpet.