Norsk språk skal redde norske verft

Regjeringen tar i bruk norsk språk for å sikre at bygging av fem gassferger skjer i Norge. Verftsindustrien jubler etter å ha ført ett år lang språkkamp.