Ansatte venter usikker arbeidsdag

De ansatte ved Øvsttunsenteret er glade for å unngå oppsigelser, men innser at de nå må innstille seg på en litt annen hverdag.