Ramsland-saka splittar regjeringspartia

Regjeringspartia skil lag i oppfølginga av kontrollen med dei hemmelege tenestene. Det er opprullinga i kjølvatnet av Ramsland-saka som skaper splittinga.