• HAR SAKSØKT STATEN: Tidlegare byrettsjustitiarius August Rathke mellom dei som nå har saksøkt staten for å få høgare pensjon. <p/>ARKIVFOTO: ØIVIND ASK

Stoltenberg nekta pensjonistane meir

Det var statsminister Jens Stoltenberg som i april 2000 gav instruks om at statspensjonistane ikkje skulle nyte godt av ny og høgare pensjon.