Fengselet vurderer endringer for NOKAS-tiltalte

Fengselsleder Ingeir Klemetrud i Stavanger fengsel antyder at det kan bli endringer i behandlingen av de tolv NOKAS-tiltalte som sitter i varetekt mens rettssaken pågår. Onsdag skrev han et svar på advokat Trygve Staffs sterke kritikk mot forholdene i fengselet.