Gallup før valg kan bli forbudt

Regjeringen lurer på om meningsmålinger påvirker velgerne så mye at de bør forbys i valgkampinnspurten.