Befal får stillingsvernet tilbake

Norske offiserer får stillingsvernet sitt tilbake. Regjeringen fremmer i dag et lovforslag om dette til Stortinget.