Arbeidstilsynet avdekket mafiatilstander

Arbeidstilsynet karakteriserer forholdene i selskaper som henter østeuropeere til norske byggeplasser som mafialignende. Alle bedriftene tilsynet har besøkt det siste halvåret bryter loven.