Kritiserer hemmelege advokatprisar

Sivilombodsmannen godtek ikkje at Næringsdepartementet har nekta innsyn i pristilbod frå ei rad advokatselskap.