Sår tvil om politiets forklaring

Svensk politis forklaring på hva som skjedde før Ole Christian Bach døde, skiller seg sterkt fra det flere vitner forteller om hendelsesforløpet.