Kartlegger bunnen av Sørfjorden

Forurensningen i bunnen av Sørfjorden skal kartlegges enda nærmere i løpet av året.