«Vant» 4,8 mill. i spansk lotteri-lureri

Ifølge brevet har Don Alexander vunnet 4,8 millioner kroner i et spansk lotteri han aldri har kjøpt lodd i. Men før vinnerne kan få utbetalt sin nye rikdom, må de betale et gebyr på rundt 10.000 kroner først ...