Åtvarar mot«stortings-regjereri»

Dei tidlegare statsministrane Odvar Nordli (A) og Kåre Willoch (H) er svært kritiske til at stortingsfleirtalet bind opp regjeringa med svært kostnadskrevjande reformar.