Erna refser pressen

Høyre-leder Erna Solberg mener noen medier bevisst eller ubevisst mistolker henne for å skape inntrykk av at det er splid i regjeringen.