- UDI har et imageproblem

Kommunalminister Erna Solberg mener integreringen av innvandrere i Norge er for dårlig. Løsningen blir trolig at UDI fratas ansvaret for integreringen.