Miljø, skole og småbedrifter

Venstre satser på fire nye år i regjering, og gjør miljø, småbedrifter og skole til sine hovdsatsinger i denne valgkampen.