Oberst mistet jobben etter grov vold

En norsk forsvarsattaché i et baltisk land har mistet jobben etter grov vold mot familien og våpensmugling.