Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen ønsket at den nye traseen på europavei 16 gjennom Lærdal skulle legges som vei, og at veien skulle ligge 300 meter unna huset til Navarsete.

En uke før den rødgrønne regjeringen gikk av tok Navarsete kontakt med Solhjell med ønske om å legge veien i tunnel. Solhjell var miljøvernminister og behandlet saken fordi det var en innsigelsessak. Han avgjorde så, i strid med Statens vegvesens og Samferdselsdepartementets ønske, at veien ble lagt i tunnel. Dette ga en ekstraregning på 400 millioner kroner, melder NRK.

— Uakseptabelt

Solhjell sier han diskuterte saken med Navarsete og at hun redegjorde for sitt syn i samtalen.

— Grunnen til at vi valgte tunnel var for å legge veien rundt et strøk der det var tettbebygd og mye folk. Da legger man gjerne veien rundt om man kan. Det var også den avgjørelsen som ble tatt av meg og mitt departement, sier Solhjell til VG.

Fremskrittspartiets parlamentariske leder, Harald Tom Nesvik mener Navarsetes rolle er uakseptabel og gjør at hele saken må behandles på nytt.

Uforstående til kritikken

Navarsete sier til NTB at hun tar kritikken til Fremskrittspartiet med stor ro.

— Jeg orienterte miljøvernministeren om et lokalpolitisk vedtak som er en helt alminnelig del av jobben. Jeg har gjort dette på vegne av veldig mange kommuner, både i min tid som samferdselsminister og som kommunalminister. Og jeg har mottatt veldig mange slike telefoner fra kollegaer i regjeringen i ulike saker, sier Navarsete som legger til at det er helt vanlig at regjeringskollegaer snakker sammen om saker.

Hun sier at kritikken er et forsøk fra Fremskrittspartiet på å få oppmerksomheten bort fra sine egne løftebrudd i samferdselspolitikken.

— Og det faktum at de sannsynligvis ikke ønsker å bruke de nødvendige midlene som må til for å bygd veien.