— Jeg skal ta dette slaget videre, innledet Slagsvold Vedum da han tok ordet i en debatt om barnehageplasser og skattelettelser.

Humringen blant stortingsrepresentantene steg til latter da stortingspresidenten i neste runde unnskyldte seg:

— Det er rart med det som ligger i hodet, innrømmet Thommessen før han introduserte neste taler, Venstre-leder Trine Skei Grande.

— Ja, president. Det er ikke alltid så lurt at det kommer ut, repliserte Grande.