Snowden avslørte USAs masseovervåking, men sjefen for E-tjenesten hevder at verken USA eller andre land som den norske etterretningen samarbeider med, har interesse av å overvåke «vanlige folks» kommunikasjon. Men han forsvarer likevel behovet for den omfattende datainnsamlingen.

Må ha vide fullmakter

— Etter mitt faglige skjønn er det vanskelig å unngå å samle inn data bredt, dersom en skal evne å avdekke den ukjente terroristen eller den ukjente digitale trusselen, sa Grandhagen da han gjennomgikk trusler og risikobildet mot Norge i et foredrag i Oslo Militære Samfund mandag.

Han mener etterretningstjenesten må ha tilgang til elektronisk kommunikasjon og andre data, men sier at utvidede fullmakter må følges av solid lovgiving og mekanismer for uavhengig og demokratisk kontroll.

Kommersiell fare

De som imidlertid har interesse av å overvåke vanlige mennesker, er kommersielle selskaper, påpeker Grandhagen.

Overfor dem opptrer folk som «drukne bønder», hevder han. - Vi oppgir enhver skanse mot inntrengning i våre mest private sfærer gjennom tastetrykkene våre, påpeker han.

Etterretningstjenesten har ansvar for å overvåke trusselbildet mot norske interesser utenlands, mens Politiets sikkerhetstjeneste har ansvar innenlands.