• VEKKER ENGASJEMENT: Her aksjonerer organisasjoner, politiske partier og ungdomspartier på Arbeidersamfunnets Plass i 2008. De aksjonerte mot tiltakene den rødgrønne regjeringen hadde fremmet for å stramme inn asylpolitikken. ARKIVFOTO: SCANPIX

Enige om ny asylpolitikk

Flere asylbarn får bli, og det blir høyere krav til familiegjenforening.