Helseminister Bent Høie (H) la fredag fram et nytt forslag til nasjonalt skjenkeregelverk. Blant annet skal et prikkesystem avgjøre hvordan landets serveringssteder skal straffes ved brudd på alkoholloven. Det foreslås en grense på tolv prikker, etter det vil skjenkeplassen automatisk stenges i minst én uke.

I mange kommuner vil de nye reglene innebære en klar liberalisering, skriver Klassekampen.

KrFs helsepolitiske talsperson Olaug Bollestad mener forslaget er i strid med partiets avtale med regjeringen, og at forslaget er et av flere i retning en mer liberal alkoholpolitikk.

— I sum får vi en mer liberal alkoholpolitikk. KrF vil ikke bidra til å liberalisere regelverk for skjenking av mindreårige, sier hun.

Regjeringen står imidlertid på sitt.

— Vi mener vi har fått på plass et strengt og godt regelverk, sier statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp) i Helse- og omsorgsdepartementet til avisen.

Hun understreker at forslaget regnes som strengt i utelivsbransjen, men kan ikke utelukke at det vil innebære en liberalisering i noen kommuner.