Samtlige partier med unntak av regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet slutter opp om initiativet, opplyser SVs Bård Vegar Solhjell.

— Det er svært viktig at den midlertidige bevæpningen har legitimitet. Derfor bør den diskuteres i Stortinget, sier han til NTB.

Stortingsflertallet sier nei til generell bevæpning, men frykter at stadige utvidelser av politiets midlertidige adgang til å bære våpen vil gli over i en varig ordning.

Halvt år

I helgen gikk Arbeiderpartiets justispolitiske talskvinne Hadia Tajik ut og krevde svar på hvordan regjeringen akter å avvikle bevæpningen.

— Vi tar ham på alvor om at intensjonene hans ikke er en generell bevæpning av politiet. Vi legger til grunn at han står for dette, men for å kunne avvikle den midlertidige bevæpningen trengs det en plan, sa Tajik til VG.

Når den nåværende forlengelsen av bevæpningen løper ut i juni, vil politiet ha vært bevæpnet i et halvt år.

— Jeg tror ikke Norge blir tryggere av bevæpnet politi i møte med en diffus, global trussel. Når får Stortinget anledning til å diskutere det, og høre argumentene for, sier Solhjell.

Sender brev

På SVs initiativ har opposisjonspartiene nå sendt brev til justisministeren der han bes om å svare Stortinget om bakgrunnen og begrunnelsen for midlertidig bevæpning.

Stortingsflertallet gjør det klart at det imøteser Anundsens svar før en eventuell forlengelse av den midlertidige tillatelsen.

Anundsen har fremholdt at han er enig i at Stortinget bør informeres dersom bevæpningen blir langvarig. Han har samtidig gitt garantier for at bevæpningen ikke skal bli av varig karakter, men har ikke presisert hvor lenge politiet kan bære våpen.

— Jeg må få lese brevet fra komiteen før jeg kan uttale meg om hva jeg skal svare. Men vi har oppdatert regelverket for å kunne møte den type situasjon vi nå står oppe i, med vesentlig forhøyet trusselbilde, også mot politiet, sier han til VG.

Bakgrunnen for bevæpningen er at Politiets sikkerhetstjeneste mener at særlig uniformert politi er et potensielt terrormål.