politihus1_65a77fk10b108aec76km8000.jpg

I alt 16 stillinger går til Kripos og én til Økokrim. 20 stillinger går til PST, og ti er ennå ikke fordelt. Det totale antallet nye politibetjent 1-stillinger er 349. Av disse går 302 til politidistriktene.Oslo får 80 av disse, Hordaland tildeles 27. De som får færrest er Østfinnmark med én stilling og Vestfinnmark med to. Stillingene tildeles med virkning fra 1. juli, ifølge Politiforum.

Det blir også fordelt 50 nye stillinger til påtalejurister i politiet. Tre av disse går til Hordaland, tre til Kripos og to til Økokrim.