Bedriftstypene

DEN TAUSE: Skravla går i kantinen, om vanskeligheter og mistrivsel på jobben. Så kommer sjefen inn. Det blir stille.