Leserne støtter Jespersen

Et overveldende flertall av leserne på Bergens Tidendes nettsider støtter Otto Jespersen i humorstriden.