Lærer kampsport i fengselet

Innsatte som er dømt for vold og drap, læres opp i kampsporten nanbudo i Skien fengsel. Blant dem er drapsdømte Gamal Hosein.