Flere fanger med psykiske lidelser

Mange innsatte i norske fengsler har psykiske lidelser de burde ha vært innlagt for, ifølge Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.